Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

geodetiki

  • Apple Desktop iMac, Intel i5 3.4GHz, HDD 1TB, 8Gb RAM, 27” Monitor
  • Desktop PC, Intel Core 2 Duo 2.66GHz, HDD 500GB, 4Gb RAM, 22” Monitor
  • Laptop Sony Vaio, Intel M 1.86GHz , HDD 100GB, 2.5Gb RAM, 15” Monitor