Γεωδαιτικός Σταθμός - Παρελκόμενα

geodetiki

  • Leica TCRM 1105, Total Station (Reflector less)
  • Leica Disto D5, Αποστασιόμετρο χειρός Laser
  • Σετ στοχοφόρου Leica - Stonex, Μεταλλικοί στειλεοί (2.5m - 5.0m) - πρίσματα (3 σετ)
  • Τρίποδες Leica - Stonex, Τρίποδας ξύλινος βαρέως τύπου (2 σετ), Τρίποδας αλουμινίου (2 σετ)
  • Τρικόχλια - φορείς στήριξης Leica - Stonex, (3 σετ)
  • Βάσεις εξαναγκασμένης κέντρωσης, (3 σετ)
  • Midland VHF Ασύρματοι πομποδέκτες, (3)