Δορυφορικά Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης

geodetiki

  • Stonex S9 III GNSS 220 ch., GPRS/GSM base, Δορυφορικός δέκτης στατικού - κινηματικού προσδιορισμού θέσης
  • Stonex S9 III GNSS 220 ch., GPRS/GSM rover, Δορυφορικός δέκτης στατικού - κινηματικού προσδιορισμού θέσης
  • ADL Vantage Radio 430-470Mhz, Ασύρματος επικοινωνίας δορυφορικών δεκτών