ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


geodetiki

Το τεχνικό γραφείο “Γεωδαιτική & Συγκοινωνιακή Μελετών - Εφαρμογών” αποτελεί την ατομική επιχείρηση του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ. Παντελή Κουσκούτη. Ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των τοπογραφικών, γεωδαιτικών και συγκοινωνιακών μελετών και εφαρμογών. Είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετητών και διαθέτει μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης, στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακών Μελετών) και 16 (Τοπογραφικών Μελετών).

Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, μέσα από την συνεχή ενασχόληση της επιχείρησης με ιδιαίτερα απαιτητικά τεχνικά αντικείμενα, όπως η Εγνατία Οδός, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, η Ιόνια Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί τοπογραφικές - συγκοινωνιακές μελέτες έργων, πέραν της Ελληνικής επικράτειας, σε χώρες της Βαλκανικής, όπως τα Σκόπια και η Αλβανία.

Η τεχνογνωσία αυτή, δίνει την δυνατότητα να υποστηριχθεί πλήθος εφαρμογών και να υλοποιηθούν τεχνικά έργα, που άπτονται τόσο σε μελετητικό όσο και σε κατασκευαστικό αντικείμενο. Τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας, τριγωνομετρικά - χωροσταθμικά δίκτυα, αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων - μνημείων, εξειδικευμένες χαράξεις τεχνικών έργων, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων - συγκλίσεων, γεωμετρικοί έλεγχοι κατασκευών, προφιλομετρήσεις σηράγγων, εφαρμογές βιομηχανικής γεωδαισίας είναι μερικά από τα πεδία ενασχόλησης του τεχνικού γραφείου, είτε σε αυτοτελές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συνεργασίας με άλλα μελετητικά γραφεία - σχήματα.

Στόχος της επιχείρησης είναι η συνέχιση της ανοδικής της πορείας, μέσω της ανάπτυξης και της επέκτασης του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που χαρακτηρίζονται a-priori από υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ( Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ )